Šibenska 33, 21000 Split
Tel/Fax: +385 21 569 561
OIB: 87842671860
IBAN: HR2824070001100651274

  • 01_neurofeedback.jpg
  • 02_vertikalizator.jpg
  • 03_terapijski_sistem_andulacijom.jpg
  • 04_terapijski_ultrazvuk.jpg
  • 05_senzorna_soba.jpg

Udruga

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju Anđeli.


Cilj udruge

Temeljitim programima ostvariti kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i
djecu s teškoćama u razvoju.


Korisnici Udruge

Djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu

 

Dragi naši,
pozivamo vas na edukativno - radnu interaktivnu tribinu o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima vezano za prava osoba s invaliditetom, koja će se održati u četvrtak 29.10.2015. u 18:00 sati u prostorima DV Mali dupin(Šibenska 37).


Naime, posebnim člancima spomenutog Zakona reguliran je način poduzimanja policijskih ovlasti i prikupljanja obavijesti u kojima se posebno naglašava obzirnost policijskog postupanja u odnosu na osobe s invaliditetom, kako bi se u postupanju policije osigurala potpuna prilagodba i odgovarajuća podrška uzimajući u obzir specifičnosti svakog oštećenja(tjelesno, senzoričko, intelektualno i dr).
Republika Hrvatska je potpisala i ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i fakultativni Protokol uz konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, a koji između ostalog određuju primjenu jednakog prava svim osobama s invaliditetom na život u zajednici kao i poduzimanje djelotvornih i odgovarajućih mjera svih nadležnih tijela naše države kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovog prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici.
Naša država je 2008. donijela i Zakon o suzbijanju diskriminacije kojim se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i kojim se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi različitih pripadnosti i stanja, uključujući i stanje invaliditeta.
Veselimo se zajedničkom druženju.

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

DV Mali Dupin

021 / 584 - 703
dvmalidupin@andjeli.hr

Nacionalna zaklada

nacionalna3

Neki od naših donatora i sponzora

komis logo24 sata  ured za udruge  agencija za mobilnost programe eu i ek  hrvatska za djecu logotip
logo grad split  ministarstvo zdravlja  ministarstvo znanosti obrazovanja sporta minsitarstvo socijalne politike
nacionalna agnecija za razvoj civilnog drustva  splitsko dalmatinska zupanija rotary