Udruga ANĐELI

DV Mali Dupin

D.V. Mali Dupin jedina je specijalizirana predškolska ustanova za provođenje programa obrazovanja, odgoja, rehabilitacije, integracije, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece s teškoćama u razvoju u predškolskoj dobi s naglaskom na osiguravanje korištenja predškolskog obrazovanja i djeci najtežim tjelesnim invalidima te djeci s teškoćama u razvoju koja takav oblik obrazovanja zbog svog stanja nije u mogućnosti koristiti na području Županije splitsko-dalmatinske.

Posebnost ove predškolske ustanove jest način rada i individualan pristup svim korisnicima, te prilagođavanje uvjeta, vremena i načina rada svakom pojedinom djetetu uzimajući u obzir mogućnosti i potrebe obitelji odnosno skrbnika.

Način uključivanja djece u skupine

  • prije uključivanja u vrtić sa roditeljima se obavezno provodi inicijalni intervju u sklopu kojeg se prikupljaju anamnestički podatci o ranom razvoju, dosadašnjem tijeku bolesti (medicinska dokumentacija: nalazi neuro pedijatara, fizijatara, psihijatara, logopeda, psihologa… i dr.), načinima i rezultatima tretmana
  • prema vrsti i težini oštećenja dijete se uključuje u, za njega, najprilagođeniju odgojnu skupinu
  • za svako dijete uključeno u skupinu vrši se opservacija djeteta u skupini i upoznavanje sa mogućnostima funkcioniranja i ograničenjima djeteta: defektološka i logopedska dijagnostika, analiza psihičkog razvoja i funkcioniranja djeteta, te psihološka dijagnostika.3
  • za svako pojedino dijete stručni tim izrađuje individualne programe: pedagoški, rehabilitacijski, psihološki i fizioterapeutski, radni i dr.
  • maksimalan broj djece u skupinama je 5-7 djece što osigurava gotovo individualizirani rad s djecom pri čemu se osigurava stvaran psihofizički napredak.

Upis djece

Upis djece vrši se tijekom cijele godine do popunjenosti kapaciteta Ustanove. Prilikom upisa djeteta potrebno je donijeti medicinsku dokumentaciju. Sve potrebne informacije potencijalni korisnici mogu dobiti putem telefona I osobnim dolaskom u Ustanovu.

DOKUMENTI I OBJAVE

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content