Udruga ANĐELI

Etički kodeks udruge Anđeli

Polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života, svjesni neravnopravnog položaja djece i osoba s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, članovi Udruge “Anđeli” spremni su i obvezuju se na:

AKTIVNOST

Aktivno doprinositi djelatnosti Udruge, a posebno biti aktivni u davanju inicijative za poboljšanje života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

TOLERANCIJU

Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost da saslušaju druge i posebnu spremnost da sa uvažavanjem saslušaju tuđe argumente kada se oni ne slažu s njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj tolerantnosti u odnosima s drugim članovima Udruge, kao i sa svim drugim osobama, prvi dajući primjer za takvo ponašanje te senzibilizirati javnost za potrebe djece s teškoćama u razvoju, čime će se razviti tolerancija javnosti za našu djecu.

SPREMNOST ZA TIMSKI RAD I SURADNJU

Pridržavati se dogovora o načinu provođenja određenih akcija, pri čemu se neće samostalno istupati u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na Udrugu bez ovlaštenja osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.

POŠTIVANJE DRUGIH

Poštivati privatnost svakog člana Udruge i to tako da će čuvati povjerljivost osobnih podataka drugih članova Udruge, tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze djece, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, a posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez suglasnosti člana na kojeg se ti podaci odnose.

RAZMJENU INFORMACIJA

Posebno se truditi da sve informacije i spoznaje o različitim tehnikama pomoći djeci s teškoćama u razvoju do kojih su došli prenesu drugim roditeljima, a također i informacije o pravima koja su ostvarili iz područja zdravstvene, socijalne i druge zaštite.

ALTRUIZAM I OSTVARIVANJE IDEALA U PRAKSI

Zalagati se u svakoj prilici za pravo integracije svake pa tako i osobe s višestrukim oštećenjima teškog stupnja, u prirodnu sredinu, kao i za slobodu izbora same osobe ili roditelja, te ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost integracije djece i osoba s teškoćama u razvoju i nastojati što više ljudi uključiti u osobni kontakt s njima.

Prihvaćajući navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost za timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebno toplinu i ljubav koju osjećaju za svoju djecu i svoju obitelj prenesu van Udruge i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.

U slučaju nepoštivanja etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog kodeksa i isključen iz Udruge o čemu odlučuje upravni odbor.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content