Šibenska 33, 21000 Split
Tel/Fax: +385 21 569 561
OIB: 87842671860
IBAN: HR2824070001100651274

  • 01_neurofeedback.jpg
  • 02_vertikalizator.jpg
  • 03_terapijski_sistem_andulacijom.jpg
  • 04_terapijski_ultrazvuk.jpg
  • 05_senzorna_soba.jpg

Udruga

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju Anđeli.


Cilj udruge

Temeljitim programima ostvariti kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i
djecu s teškoćama u razvoju.


Korisnici Udruge

Djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu

 

Rehabilitacijsko habilitacijski centar za djecu-osobe s teškoćama u razvoju otvoren je s namjerom da se osigura povremena i poludnevna skrb za djecu-osobe s teškoćama u razvoju do 21. godine života.

Pravo na boravak ostvaruje se preko nadležnog Centar za socijalnu skrb.

Centar je opremljen najmodernijom opremom i svim potrebnim ortopedskim pomagalima, te je u potpunosti prilagođen djeci s teškoćama u razvoju, uz mogućnost korištenja inovativnih terapijskih metoda.

Re/ha centar radi u vremenu od 8:00 do 16:00 sati. Grupe se formiraju na način da u svakoj bude maksimalno sedmero djece-osoba, kako bi se svakom od njih mogla pružiti potpuna skrb u vremenu koje provedu u našem centru.

Uz naše stručnjake (fizioterapeut, defektolog, radni terapeut, psiholog…) želimo Vam omogućiti da Vaša djeca i Vi koristite usluge centra koje su u potpunosti prilagođene Vašoj djeci.

Kako se za svako dijete-osobu izrađuje individualni program temeljen na procjeni naših stručnjaka, sigurni smo da će Vaše dijete biti zadovoljno i sretno, a temeljem dosadašnje prakse koju smo stekli u radu s djecom s teškoćama u razvoju, odnosno našim provjerenim i priznatim radom, da će se ostvariti i psiho-fizički napredak svakog korisnika.

Centar se nalazi na adresi Dinka Šimunovića 1, telefon 021/771-719.  

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

DV Mali Dupin

021 / 584 - 703
dvmalidupin@andjeli.hr

Nacionalna zaklada

nacionalna3

Neki od naših donatora i sponzora

komis logo24 sata  ured za udruge  agencija za mobilnost programe eu i ek  hrvatska za djecu logotip
logo grad split  ministarstvo zdravlja  ministarstvo znanosti obrazovanja sporta minsitarstvo socijalne politike
nacionalna agnecija za razvoj civilnog drustva  splitsko dalmatinska zupanija rotary