Šibenska 33, 21000 Split
Tel/Fax: +385 21 569 561
OIB: 87842671860
IBAN: HR2824070001100651274

  • 01_neurofeedback.jpg
  • 02_vertikalizator.jpg
  • 03_terapijski_sistem_andulacijom.jpg
  • 04_terapijski_ultrazvuk.jpg
  • 05_senzorna_soba.jpg

Udruga

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju Anđeli.


Cilj udruge

Temeljitim programima ostvariti kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i
djecu s teškoćama u razvoju.


Korisnici Udruge

Djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu

 

 

ETIČKI KODEKS UDRUGE ANĐELI

Polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života, svjesni neravnopravnog položaja djece i osoba s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, članovi Udruge "Anđeli" spremni su i obvezuju se na:

AKTIVNOST

Aktivno doprinositi djelatnosti Udruge, a posebno biti aktivni u davanju inicijative za poboljšanje života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

TOLERANCIJU

Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost da saslušaju druge i posebnu spremnost da sa uvažavanjem saslušaju tuđe argumente kada se oni ne slažu s njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj tolerantnosti u odnosima s drugim članovima Udruge, kao i sa svim drugim osobama, prvi dajući primjer za takvo ponašanje te senzibilizirati javnost za potrebe djece s teškoćama u razvoju, čime će se razviti tolerancija javnosti za našu djecu.

SPREMNOST ZA TIMSKI RAD I SURADNJU

Pridržavati se dogovora o načinu provođenja određenih akcija, pri čemu se neće samostalno istupati u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na Udrugu bez ovlaštenja osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.

POŠTIVANJE DRUGIH

Poštivati privatnost svakog člana Udruge i to tako da će čuvati povjerljivost osobnih podataka drugih članova Udruge, tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze djece, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, a posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez suglasnosti člana na kojeg se ti podaci odnose.

RAZMJENU INFORMACIJA

Posebno se truditi da sve informacije i spoznaje o različitim tehnikama pomoći djeci s teškoćama u razvoju do kojih su došli prenesu drugim roditeljima, a također i informacije o pravima koja su ostvarili iz područja zdravstvene, socijalne i druge zaštite.

ALTRUIZAM I OSTVARIVANJE IDEALA U PRAKSI

Zalagati se u svakoj prilici za pravo integracije svake pa tako i osobe s višestrukim oštećenjima teškog stupnja, u prirodnu sredinu, kao i za slobodu izbora same osobe ili roditelja, te ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost integracije djece i osoba s teškoćama u razvoju i nastojati što više ljudi uključiti u osobni kontakt s njima.
Prihvaćajući navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost za timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebno toplinu i ljubav koju osjećaju za svoju djecu i svoju obitelj prenesu van Udruge i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.


U slučaju nepoštivanja etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog kodeksa i isključen iz Udruge o čemu odlučuje upravni odbor.

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

DV Mali Dupin

021 / 584 - 703
dvmalidupin@andjeli.hr

Nacionalna zaklada

nacionalna3

Neki od naših donatora i sponzora

komis logo24 sata  ured za udruge  agencija za mobilnost programe eu i ek  hrvatska za djecu logotip
logo grad split  ministarstvo zdravlja  ministarstvo znanosti obrazovanja sporta minsitarstvo socijalne politike
nacionalna agnecija za razvoj civilnog drustva  splitsko dalmatinska zupanija rotary