Šibenska 33, 21000 Split
Tel/Fax: +385 21 569 561
OIB: 87842671860
IBAN: HR2824070001100651274

  • 01_neurofeedback.jpg
  • 02_vertikalizator.jpg
  • 03_terapijski_sistem_andulacijom.jpg
  • 04_terapijski_ultrazvuk.jpg
  • 05_senzorna_soba.jpg

Udruga

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju Anđeli.


Cilj udruge

Temeljitim programima ostvariti kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i
djecu s teškoćama u razvoju.


Korisnici Udruge

Djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu

 

Sam Marte Meo program osmislila je gospođa Maria Aartz, razvivši ga na temelju vlastitog iskustva. Njezin je cilj bio ohrabriti ljude da koriste „svoje vlastite snage" za poticanje i unaprijeđivanje razvoja djece. Poticala ih je da optimalno koriste svoje urođene sposobnosti naglašavanjem djetetovih pozitivnih osobina. To je prirodan način poticanja komunikacije kod djece i onih osoba koje imaju teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija s drugima. Razvijan je kao način pomaganja roditeljima autistične djece a izgradio se u model za prirodno poboljšanje komunikacijskih vještina osoba svih dobi. Zapravo, to je jedan prirodni mehanizam koji svaki čovjek nosi u sebi, samo što ga razvojem djetetovih komunikacijskih vještina a i samim odrastanjem stavljamo u „drugi plan".

Kad mislimo da su djeca dovoljno „velika" za samostalno uspostavljane komunikacije i interakcije s okolinom, prepuštamo ih sebi samima. Više ih ne vodimo govoreći, slušajući i surađujući budno u svakom zajedničkom trenutku, tek koristimo upute i naputke za prihvatljivo ponašanje u pojedinim situacijama. Dobro je znati koje je ponašanje društveno prihvatljivo i kako reagirati u pojedinoj situaciji. Kako bi dijete uistinu shvatilo bit naputka koji mu dajemo potrebno je sve to iskumunicirati u konkretnim situacijama i to u prirodnom razvojno podupirećem dijalogu. U ovom obliku komunikacije odrasli je zadužen prirodno opažati i analizirati djetetove potrebe za informacijom te započeti komunikaciju u ritmu koji je u tom razvojnom razdoblju djetetu prihvatljiv.

Osnovnu strukturu prirodnog razvojno podupirećeg dijaloga čine povezivanje kojim odrasli prati radnje djeteta kroz djetetovu igru i stvara zajedničko središte zanimanja; proširivanje i vođenje oko zajedničkog zanimanja gdje ponašanje odraslog poprima velik značaj, i na kraju uzajamno završavanje gdje sudionici dijaloga imaju slobodu završiti interakciju ali tek što je ona uistinu dovršena. U ovom se trenutku od odrasle osobe očekuje da bude dovoljno kompetentna u nastojanju da se dijete ne povuče iz aktivnosti prije dovršavanja započetog.


Kako bi to konkretno izgledalo?
Odrasli promatra igru djeteta. „Dobrim licem", „dobrim tonom", pokretima ruku, kimanjem glavom, glasovima „aha", „da", „gle" potvrđuje i podupire ono što dijete radi.Svojim postupcima povećava samopouzdanje kod djeteta te jača koncentraciju i usmjerava je na nastavak igre.
Nakon svoje akcije odrasla osoba čeka djetetovu reakciju. Aktivno promatra što dijete čini u nastavku igre. Tim aktivnim čekanjem dijete dobiva vremena i prostora za unutarnjim procesuiranjem informacija (sređivanje misli i dojmova). Svojim čekanjem odrasli iskazuje poštovanje prema djetetu te još uvijek pozitivno utječe na razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

Kad dijete verbalno ili neverbalno uključi odraslog u svoju igru, odrasli dobiva vrlo odgovoran zadatak. On sada imenuje aktivnosti koje se odvijaju kroz imenovanje radnji, doživljaja i emocija. Aktivnosti imenovanjem uključuju akcije i iskustva djeteta, odrasle osobe a možda i nekog trećeg koga se spominje u igri. Uključuje sadašnjost, prošlost i budućnost. Iz aktivnog imenovanja isključujemo pristup „pitanje-odgovor". Ovdje imenujemo sve što vidimo, dogovaramo, pratimo se, usmjeravamo. Postajemo ono što jesmo: prirodni, jednostavni i spontani. Baš kakva je i igra u kojoj jesmo. Najvažnije što se dešava u cijeloj toj igri jest da se cilj postiže na samo jedan jedini način: pozitivnim prihvaćanjem postojećih dobrih elemenata igre kod djeteta. Za ostvarenje cilja uvijek naglašavamo pozitivno kod djeteta i usmjeravamo ga u istom smjeru.
Pozitivnim do pozitivnog – Marte meo!

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

DV Mali Dupin

021 / 584 - 703
dvmalidupin@andjeli.hr

Nacionalna zaklada

nacionalna3

Neki od naših donatora i sponzora

komis logo24 sata  ured za udruge  agencija za mobilnost programe eu i ek  hrvatska za djecu logotip
logo grad split  ministarstvo zdravlja  ministarstvo znanosti obrazovanja sporta minsitarstvo socijalne politike
nacionalna agnecija za razvoj civilnog drustva  splitsko dalmatinska zupanija rotary