Šibenska 33, 21000 Split
Tel/Fax: +385 21 569 561
OIB: 87842671860
IBAN: HR2824070001100651274

  • 01_neurofeedback.jpg
  • 02_vertikalizator.jpg
  • 03_terapijski_sistem_andulacijom.jpg
  • 04_terapijski_ultrazvuk.jpg
  • 05_senzorna_soba.jpg

Udruga

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju Anđeli.


Cilj udruge

Temeljitim programima ostvariti kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i
djecu s teškoćama u razvoju.


Korisnici Udruge

Djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu

 

Neurofeedback je kompjuterizirana metoda, bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije (feedback). To je metoda kojom «učimo» mozak kako da poboljša vlastito funkcioniranje.

Drugim riječima, neurofeedback koristi snagu suvremene tehnologije kako bi uhvatio i analizirao aktivnosti moždanih valova i pretvara ih u korisne informacije o tome kako vaš mozak funkcionira. Koristeći neinvanzivne tehnike EEG-a za mjerenje moždanih valova, pomoću NFB-a, mozak se može „vidjeti u ogledalu“. S tim informacijama, on može uspostaviti ponovnu bolju regulaciju s ciljem poboljšanja svojeg funkcioniranja.

Svoju moždanu aktivnost osoba prati na monitoru u obliku video igre, filma ili crtića te zvučnih signala. S onim što se događa na ekranu se ne upravlja na klasičan način, već najjednostavnije rečeno, snagom uma.

Tako npr. ako želimo da Vaš mozak proizvodi više brzih valova, kada se poveća aktivnost mozga upravo u tim frekvencijama, bolje ćete napredovati u igri ili će se slika na ekranu povećavati i izoštravati. Ako se pak poveća aktivnost u frekvencijama sporih valova (onih koje želimo smanjiti), događa se obrnuto. Postupno, mozak će sve više i više reagirati na ove «upute», i naučit će taj novi obrazac aktivnosti – onaj koji smo i željeli postići!

U Americi se ova metoda razvija i koristi već tridesetak godina, te se pokazala vrlo uspješnom u tretmanu: 

deficita pažnje/hiperaktivnog poremećaja (ADHD i ADD)

o    poremećaja raspoloženja (depresije) 

o  poremećaja spavanja (nesanice, teškog usnivanja, čestog buđenja) 

o    tjeskobe i različitih strahova

o    boli (kroničnih boli i migrena)

o    stresa i otklanjanja posljedica stresa 

o    loše koncentracije

o    poteškoća u učenju

Prosječno trajanje jedne neurofeedback seanse je 30-45 minuta. Da bi postigli određeni, specifični cilj, trening mora trajati jedan određeni broj seansi- najčešće 20-40. Najbolji efekti treninga se postižu ako su seanse raspoređene na 3-5 treninga tjedno, a maksimalni razmak (da se ne izgube efekti treninga) je tjedan dana.

Nešto intezivniji tretman se preporuča kod djece s teškoćama u razvoju kod koje je potrebno višekratno ponavljati blokove seansi sa razmakom do mjesec dana. Međutim, u praksi se pokazao optimalan kontnuirani rad tokom cijele godine u ritmu od dvije seanse tjedno.

Važno je još naglasiti da primjenjujemo jednu od vodećih neurofedback metoda – Othmer metodu.

Djelotvornost neurofeedbacka potvđena je i brojnim znanstvenim istraživanjima. Jedan od vodećih znanstvenika na području ADHD-a, dr. Joel Lubar (1991), našao je da preko 80-90% osoba s ADHD-om poboljšalo svoje funkcioniranje nakon primjene Neurofeedback protokola. Sherlin et al. (2010) navode da bi se Neurofeedback trebao koristiti kao znanstveno dokazana učinkovita metoda u tretmanu ADHD-a. Lubar (2003) svojim novim istraživanjem  otkrio je da su se simptomi ADHD-a smanjili čak za 75% kod osoba treniranih NFB-om. Monastra (2005) otkriva da pacijenti s ADHD-om koji su uzimali lijekove, smanjili su doze za 50%, a značajno poboljšanje potrajalo je i do 3 godine poslije treninaga NFB-om. Sterman i Eguar (2006) spominju smanjenje epi napada u čak 70% pacijenata. Hammond (2005) raspravlja o značajnom poboljšanju kod pacijenata s depresijom i godinu dana nakon treninga NFB-om. Thompson i Thompson (1998) otkrili su povećanje IQ (kvocijenta inteligencije) za 12 bodova kod djece s teškoćama u učenju (ne kod djece s intelektualnim teškoćama), a Soxby i Peniston (1995) otkrivaju da 80% alkoholičara uključenih u NFB tretman, ostaje trijezno i nakon 4 godine.

Kod autizma, NFB poboljšava neuroregulaciju i metaboličke funkcije, a najbolji rezultati primjećeni su kod poboljšanja izvršnih funkcija.

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

DV Mali Dupin

021 / 584 - 703
dvmalidupin@andjeli.hr

Nacionalna zaklada

nacionalna3

Neki od naših donatora i sponzora

komis logo24 sata  ured za udruge  agencija za mobilnost programe eu i ek  hrvatska za djecu logotip
logo grad split  ministarstvo zdravlja  ministarstvo znanosti obrazovanja sporta minsitarstvo socijalne politike
nacionalna agnecija za razvoj civilnog drustva  splitsko dalmatinska zupanija rotary