Šibenska 33, 21000 Split
Tel/Fax: +385 21 569 561
OIB: 87842671860
IBAN: HR2824070001100651274

  • 01_neurofeedback.jpg
  • 02_vertikalizator.jpg
  • 03_terapijski_sistem_andulacijom.jpg
  • 04_terapijski_ultrazvuk.jpg
  • 05_senzorna_soba.jpg

Udruga

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju Anđeli.


Cilj udruge

Temeljitim programima ostvariti kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i
djecu s teškoćama u razvoju.


Korisnici Udruge

Djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu

 

Kod problema/bolesti disanja i dišnih puteva, a naročito kod dijagnoze cistične fibroze koristi se tehnika PEP-disanja.

Udruga posjeduje PEP-masku koja je potrebna za ovu terapiju.

PEP-disanje je tehnika disanja pri kojem se diše uz izdisajni otpor. Izdisajni otpor se treba prilagoditi svakoj osobi pojedinačno. PEP-disanje zahtjeva dobru koncentraciju i usklađeno disanje. Mora se vježbati uz stručno vodstvo fizioterapeuta.

U akutnom pogoršanju plućne bolesti (npr. tijekom infekcije) ponekad je potrebno promijeniti otpor. Dođe li do jake infekcije korištenje PEP-aparata može biti prenaporno.

Odluku o korištenju PEP-dišnih aparata donose zajednički fizioterapeut, liječnik i pacijent. Prije toga je neophodno napraviti pretrage funkcije pluća.

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

DV Mali Dupin

021 / 584 - 703
dvmalidupin@andjeli.hr

Nacionalna zaklada

nacionalna3

Neki od naših donatora i sponzora

komis logo24 sata  ured za udruge  agencija za mobilnost programe eu i ek  hrvatska za djecu logotip
logo grad split  ministarstvo zdravlja  ministarstvo znanosti obrazovanja sporta minsitarstvo socijalne politike
nacionalna agnecija za razvoj civilnog drustva  splitsko dalmatinska zupanija rotary