Udruga ANĐELI

Izjava o pristupačnosti internetskih stranica Udruge Anđeli

Udruga Anđeli obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice unutar domene andjeli.hr.

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Udruge Anđeli djelomično su usklađene Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je dio europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), i to na sljedeći način:

 • Pristupačnost na mrežnoj stranici www.andjeli.hr je osigurana dodavanjem postavke pristupačnosti. Ova postavka omogućuje mrežnoj stranici www.andjeli.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility
  Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti. Postavka pristupačnosti može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u zaglavlju mrežne stranice s lijeve strane ekrana u obliku ikone invalidnosti. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita. Nakon što se izbornik potpuno učita, možete odabrati devet ponuđenih opcija (povećanje teksta (veći font), smanjivanje teksta (manji font), sivi tonovi, visoki kontrast boja, negativni kontrast, svijetla pozadina, podcrtani linkovi, čitljiv font (povećanje fonta na preporučene dimenzije), te resetiranje svih odabranih opcija).
 • Sve stranice unutar domene andjeli.hr su pregledne i prilagođene kontrastu boja između boje teksta i boje pozadine. Isto tako svi fontovi su prilagođeni da se povećavaju zajedno sa korištenjem povećanja stranice odabirom funkcije zoom  određenog internet preglednika.
 • Glavnbi izbornik moguće je koristiti uotrebom tipke TAB na tipkovnici.
 • Tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale.
 • Stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice.
 • Objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
 • Na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • Stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima.
 • Na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike.
 • Zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti.
 • Korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici.
 • Mrežna stranica Udruge Anđeli optimizirana je za novije generacije Internet preglednika:
  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
 • Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • pojedini Microsoft Office dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana;
 • dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
 • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode;

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Udruga Anđeli će u najvećoj mogućoj mjeri provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežnih stranica www.andjeli.hr. Korekciju će provoditi tvrtka Digital Content Creation j.d.o.o. Split, a koja i inače održava mrežne stranice Udruge Anđeli.

U daljnjoj nadogradnji mrežnih stranica www.andjeli.hr implementirat će i sve ostale preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene službenika Udruge Anđeli, a u suradnji s održavateljima mrežne stranice

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Udrugu Anđeli.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Udruge Anđeli korisnici mogu uputiti:

 • putem elektroničke pošte: andjeli@andjelihr
 • putem kontakt obrasca na web stranicama
 • poštom na adresu: Udruga Anđeli, Službenik za informiranje, Šibenska 33, 21000 Split

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content