Udruga ANĐELI

Ništa o nama bez nas!

Ništa o nama bez nas!

Datum objave: 28.12.2023.

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju ‘Anđeli’ jedna je od brojnih na splitskom području koje obavljanjem najrazličitijih društveno važnih djelatnosti daju svoj doprinos oblikovanju boljeg i pravednijeg društva kroz građanske inicijative, zagovaranje i zaštitu ljudskih prava i ranjivih skupina, aktivno sudjelovanje u oblikovanju različitih nacionalnih propisa, programa i strategija te obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa, a koju predstavljamo u serijalu članaka u okviru projekta Dalmatinskog portala naziva ‘Naš grad’.

Pročitajte više na portalu Dalmatinski Portal

Skip to content