Udruga ANĐELI

Odgojno-obrazovni rad

Program odgojno-obrazovnog rada provodi se kroz nekoliko komponenti:

  • obrazovanje i pomoć pri savladavanju različitih obrazovnih programa/ Udruga osigurava rad sa stručnim, dodatno osposobljenim za rad s djecom s teškoćama u razvoju, obrazovnim stručnjacima.

*Za djecu polaznike redovnih predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova – dodatna edukacija (zajedničko učenje i svladavanje programa koje oni obrađuju s naglaskom na predmete čije sadržaje lošije usvajaju; edukacija usmjerena razvoju kreativnosti – individualni i grupni rad u kreativnim radionicama
*Za djecu polaznike specijalnih obrazovnih ustanova – dodatna edukacija usmjerena razvoju kreativnosti i sposobnosti uz primjenu rehabilitacijskih terapija
*Za djecu koja nisu integrirana u redovne niti specijalne obrazovne ustanove /zbog njihovog stanja naprosto nema mogućnosti njihove integracije/ – primarna edukacija /učenje čitanja i pisanja, osnovnih matematičkih radnji, osnovni pojmovi iz društvenih predmeta, a za djecu najteže tjelesne invalide koji nisu u stanju usvojiti ovakvu vrstu obrazovanja, edukacija u odnosu na njihove mogućnosti /usvajanje znakova, posebnih načina komunikacije, razvoj fine i grube motorike i sl., a sve usmjereno maksimalnom iskorištavanju potencijala
*Za svu djecu obuhvaćenu ovim projektom svakodnevna psihološka podrška i pomoć koja se određuje i primjenjuje na temelju timskog rada edukatora i psihologa s ciljem osnaživanja korisnika, utvrđivanja eventualnih psiholoških barijera – njihovo otklanjanje i drugi oblici psihološke pomoći

  • Radionice razvoja socioemocionalnih kompetencija djece s teškoćama u razvoju uz primjenu Neurofeedback terapije – individualni i grupni rad usmjeren povećanju socioemocionalnih kompetencija čime i stvaranje uvjeta za razvoj kreativnosti i stvaralaštva djece
  • Radionice kreativnog rada i stvaralaštva

Sve navedeno obavlja se u suradnji sa odgojiteljima, nastavnicima, profesorima i rehabilitatorima čiji institucije u redovnom ili specijalnom obrazovnom programu polaze korisnici.

Posebno u odnosu na roditelje/članove obitelji/skrbnike – osiguravanje edukacije o načinima pomoći djeci pri savladavanju i usvajanju znanja i vještina ( ovu komponentu projektnih aktivnosti smatramo vrlo bitnom jer upravo su roditelji ti koji trebaju pružiti punu podršku i pomoć svojoj djeci, a vrlo često nisu upućeni, odnosno educirani o načinima moguće podrške i rada s djecom.

U program odgojno-obrazovnog rada korisnici se uključuju tijekom cijele godine, a usluge se prilagođavaju u potpunosti potrebama i mogućnostima korisnika. Vrijeme, opseg i način pružanja usluge usklađuju se sa stvarnim potrebama i mogućnostima korisnika.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content