Udruga ANĐELI

Oni ne brinu samo o našoj sigurnosti, brinu i o sreći naših anđela...

Oni ne brinu samo o našoj sigurnosti, brinu i o sreći naših anđela…

Datum objave: 07.12.2022.

Oni ne brinu samo o našoj sigurnosti, brinu i o sreći naših anđela…

Oni su 3. vod 5. pješačke pukovnije u pričuvi.

Oni su postali naše tradicionalne sv. Nikole i Djedovi Božićnjaci…

Od svih nas, najveća hvala za sve, a najviše za neprocjenjive osmijehe naše djece! ❤️

#tradicijaljubaviidobrote🙏😇

Skip to content