Udruga ANĐELI

Pravila privatnosti

Drago nam je što ste pokazali zanimanje za našu Udrugu i našu web stranicu, molimo vas da pažljivo pročitate slijedeći tekst prije korištenja naše web stranice.

Zaštita podataka od osobitog je prioriteta za Udrugu Anđeli. Korištenje internetskih stranica Udruge Anđeli je moguće bez predaje ikakvih osobnih podataka; međutim, ako vi kao posjetitelj želite nekakvu uslugu obrta ili pak zatražiti ponudu obrta naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito prihvaćamo suglasnost od subjekta.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnoj zaštiti podataka propisanoj na web stranici Udruge Anđeli. Ovom izjavom o zaštiti podataka, naš obrt želi obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, podnositeljima podataka je putem ove izjave o zaštiti podataka, obaviješten o pravima koji se dotiču samoga podnositelja.

Kao vršitelj obrade, Udruga Anđeli implementirala je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je besplatan za prijenos osobnih podataka nama putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona, email poruke ili putem pisma.

DEFINICIJA

Izjava o zaštiti podataka za Udrugu Anđeli temelji se na izrazima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće uvjete:

a) Osobni podaci

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

b) Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiji osobni podaci obrađuje Izvršitelj obrade odgovoran za obradu.

c) Obrada podataka

Obrada podataka je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Izrada profila

Izrada profila znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

f) Pseudonimizacija 


Znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
g) Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj osobnih podataka

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

h) Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj

Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.

j) Treća strana

Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

k) Privola

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

IME, PREZIME I ADRESA VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili drugih zakona koji se tiču osobnih podataka primjenjivih u državama članicama Eurpske unije je:

Udruga Anđeli
Šibenska 33, 21000 Split
Telefon: 021/569 561
E-mail: andjeli@andjeli.hr
OIB: 87842671860


Odgovorna osoba:
Anka Đikić
andjeli@andjeli.hr

KOLAČIĆI

Web stranica Udruge Anđeli koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene u računalnom sustavu putem internetskog preglednika.

Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže takozvani Cookie ID kolačića. Cookie ID kolačića je jedinstven identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedine internet preglednike od ostalih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog Cookie ID-a.

Korištenjem kolačića, Udruga Anđeli korisnicima ove web stranice mogu pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavljanja kolačića.

Informacije i ponude na našoj web stranici mogu se pomoću kolačića optimizirati. Kao što smo već spomenuli kolačići nam dopuštaju prepoznati korisničko iskustvo na web stranici i u doređenim slučajevima, ako stranica koristi registraciju korisnika, radi prilagodbe web stranice samome korisniku, kao što je pamćenje logiranja, određenih postavki i sl. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korisnicima upotrebu naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupite web stranici jer to preuzima web mjesto, a kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne, upotrebljive ili iste neće biti moguće koristiti.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Kakve kolačiće koristimo i zašto

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju.
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnost te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Udruga Anđeli koristi trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne koristimo individualne podatke korisnika.

PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA

Web stranica za Udruga Anđeli prikuplja opće podatke i informacije kada ispitanik ili automatizirani sustav poziva web stranicu. To opći podaci i informacije koje se prikupe pristupanjem web stranici pohranjeni su na serveru u vidu log datoteka. Prikuplja se:
(1) tipovi i inačice internet preglednika,
(2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav,
(3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. preporučitelji),
(4) podstranica,
(5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama,
(6) adresu internetskog protokola (IP adresa),
(7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava, i
(8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.

MOGUĆNOST KONTAKTA PUTEM WEB STRANICE

Web stranica Udruge Anđeli sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, koja uključuje i tzv. email adresu, adresu elektroničke pošte. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade podataka putem elektroničke pošte ili putem kontakt obrasca, osobni podaci koje je poslao ispitanik navedenim putem automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje je dragovoljno predao ispitanik voditelj obrade sprema na čuvanje radi obrade ili eventualnog kontaktiranja ispitanika u budučnosti. Takvi podaci se ne prosljeđuju trećim stranama.

Podaci koji se dobiju spomenutim načinima se pohranjuju unutar elektroničkih poruka koje se nalaze na računalima voditelja obrade, ta ista računala su zaštičena lozinkom. Isti podaci se mogu čuvati u backup-ovima u elektroničkom obliku, a u slučaju povrata backup-a podaci za koje je zatraženo brisanje biti će uklonjeni. Backup se čuva maksimalno mjesec dana na elektrnoičkom mediju koji se nalazi u ormaru koji sadrži ključanicu i ključ je kod voditelja obrade.

KOMENTARI NA BLOGU NA WEB STRANICE

Udruga Anđeli svojim posjetiteljima na našoj web stranici, konkretno na našem blogu nudi mogućnost ostavljanja invidualnih komentara na pojedinoj temi, objavi i/ili članku bloga. Blog se nalazi na našoj web stranici i javno je dostupan svima i služi za objavu članaka koji su vezani za neku temu. Ukoliko se objavi članak s nekog drugo bloga izvor istoga će biti naveden i isto tako autor napisano članka.

Ako ispitanik ostavlja komentar na blog članku koji je objavljen na ovoj web stranici, također se pohranjuju i objavljuju ti isti komentari ispitanika, kao i informacije o datumu komentara i korisničkom (pseudonimu) koji je odabrao ispitanik, Osim toga, također se bilježi IP adresa koju dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP). Ovo pohranjivanje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, a u slučaju da ispitanik krši prava trećih strana ili objavljuje nezakonit sadržaj putem danog komentara pohrana tih osobnih podataka je, dakle, u vlastitom interesu voditelja obrade podataka, tako da se u slučaju povrede voditelj može osloboditi odgovornosti. Prikupljeni osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, osim ako takav prijenos nije zakonom propisan ili služi za obranu voditelja obrade podataka.

RUTINSKO BRISANJE I BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika u vremenu koje je potrebno da bi se ostvario cilj držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta ili traži Zakonodavtsvo Europske unije ili drugih zakonodavaca pod čijom nadležnosti se nalazi voditelj obrade osobnih podataka.

Ako svrha spremanja osobnih podataka nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje spremanja koje propisuje Zakonodavstvo Europske unije ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

PRAVA ISPITANIKA

a) Prava na potvrdu osobnih podataka

Svaki ispitnik ima zakonsko pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu da li se obrađuju osobni podaci o njemu ili ne. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b) Pravo na pristup informacijamaSvaki ispitanik ima zakonsko pravo od voditelja obrade osobnih podataka dobiti informacije o njegovim ili njezinim osobnim podacima koji su pohranjeni, u bilo kojem trenutku, isto tako kopiju svih tih podataka. Nadalje, odredbe i propisi EU omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

 • svrha obrade osobnih podataka;
 • vrsta traženih osobnih podataka;
 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunardnih organizacija;
 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij kojim je određen taj period čuvanja osobnih podataka;
 • postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), i u navedenom slučaju dostupne indomarcije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice na samoga ispitanika. Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup informacijama, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki ispitanik ima zakonsko pravo garantirano od Zakonodavstva Europske unije da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak netočnih podataka o njemu bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dodatnu izjavu. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)

Svaki ispitanik ima zakonsko pravo koje propisuje Zakonodavstvo Europske unije da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka zatraži brisanje osobnih podataka vezana za njega ili nju bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke ispitanika gdje je primjenjiv barem jedan od ispod navedenih uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
 • Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
 • Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
 • Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
 • Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj regulativi izdanoj po Zakonodavstvu Europske unije ili prema zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
 • Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik traži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica Udruge Anđeli, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Ako je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu ili prosljeđivanje istih, dužan je obrisati osobne podatke sukladno Članku 17, Stavku 1., isto tako voditelj obrade osobnih podataka uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da brišu sve ustupljene ispitanikove podatke, sve kopirane podatke, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Zaposlenici Udruge Anđeli će osigurati provedbu i mjere u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik ima zakonsko pravo po Zakonodastvu Europske unije da pribavi pravo od voditelja obrade osobnih podataka, ako se primjenjuje jedno od sljedećih uvjeta:

 • Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
 • Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potreni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) čekajući provjeru nadjačavaju li neki zakonski temelji voditelju obrade osobnih podataka ograničenje istih.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih u Udrugi Anđeli, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka Udruge Anđeli će organizirati ograničenje obrade.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako: obrada se temelji na privoli u skladu s Člankom 6, Stavkom 1. točkom (a) ili Člankom 9, Stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s Člankom 6, Stavkom 1. točkom (b); i (b) obrada se provodi automatiziranim putem. Članci se odnose na članke Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno Članku 20, Stavku 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), ispitanik ima pravo imati osobne podatke koji se prenose izravno od jednog voditelja obrade osobnih podataka do drugog, gdje je to tehnički izvedivo i kada to ne čini nepovoljno ne utječe na prava i slobode drugih ispitanika. Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg voditelja obrade Udruge Anđeli.

g) Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s Člankom 6, Stavkom 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice Udruge Anđeli, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa Udruge Anđeli. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice Udruge Anđeli, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka , te se njegovi ili njeni osobni podaci više se ne smiju obrađivati. Ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

Svaki ispitanik po zakonu Zakonodavstva Europske unije ima zajamčeno pravo da njegovi osobni podaci ne budu uključeni u automatiziranu obradu osobnih podataka, uključujući i profiliranje, a koji mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka ili nije dupuštena po zakonima Zakonodavstva Europske unije ili pojedine države članice koji se donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica Udruge Anđeli će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanja odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog invidualnog donošenja odluka, u svakom trenutko može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Udruge Anđeli.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki isiptani ima zakonsko pravo po Zakonodavstvu Europske unije da zatraži povlačenje svojeg pristanka na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg voditelja obrade osobnih podataka Udruge Anđeli.

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Članak 6, Stavak 1, Podstavak (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) služi kao pravna osnova za obradu poslova za koje smo dobili privolu za određenu svrhu obrade osobnih podataka. Ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje ugovora na koji je ispitanik stranka, kao što je primjerice, kada su radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju Članka 6, Stavka 1, Podstavka (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Isto vrijedi i za poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naš obrt podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na Članku 6, Stavak 1, Podstavak (c) Opće uredbe o zaštititi osobnih podataka (GDPR). U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je ispitanik ozlijeđen u našem obrtu, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na Članku 6, Stavku 1, Podstavku (d) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Konačno, operacije obrade osobnih podataka mogu se temeljiti na Članku 6, Stavku 1, Podstavku (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Ova pravna osnova služi za obradu poslova koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naš obrt ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu zanemareni interesima ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

LEGITIMNI INTERESI KOJE PROVODI VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA ILI TREĆA STRANA

Kada se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1 naš legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka ogovaraju maksimalno dopuštenom zakonskom roku. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, sve dok više nije potrebno za izvršenje ugovora ili pokretanje ugovora.

PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA KAO ZAKONSKI ILI UGOVORNI PREDUVJET; PREDUVJET ZA SKLAPANJE UGOVORA; OBVEZA ISPITANIKA DA PRUŽI OSOBNE PODATKE; MOGUĆE POSLJEDICE AKO SE OSOBNI PODACI NE PRUŽE

Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji nam je podnio ispitanik, a nakon toga ih moramo obraditi. Ispitanik, primjerice, dužan nam je dati osobne podatke kada naš obrt potpiše ugovor s njim. Obijanje pružanja osobnih podataka imalo bi za posljedicunemogučnost sklapanja ugovora. Prije nego što osobni podaci daju, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku obrta. Radnik pojašnjava ispitaniku da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, da li postoji obveza pružanja osobnih podataka i posljedica ne pružanja osobnih podataka.

POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG PROCESA DONOŠENJA ODLUKA

Kao odgovoran obrt i poslovni partner, mi ne koristimo automatsko procesuiranje osobnih podataka i isto tako ne vršimo profiliranje.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content