Udruga ANĐELI

Pravo na pristup informacijama

Datum objave: 13.07.2022.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Udruga „Anđeli“ Split, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacija (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11,25/13 ), te Pravilnikom o načinu korištenja prava na pristup informacijama Udruge Anđeli.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Udruga „Anđeli“ ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
Usmeni zahtjev može se ostvariti: osobnim kontaktom na adresi Šibenska 57; putem telefona 021 569 561.

Službenici za informacije su: Mirjana Mutak i Anka Đikić.

Pravilnik o načinu korištenja prava na pristup informacijama nalazi se na adresi Šibenska 33, Šibenska 57 i Dinka Šimunovića 1 u glavnim hodnicima ispod oglasne ploče.
Obrazac za pismeni zahtjev nalazi se u prilogu.

Skip to content