Udruga ANĐELI

Radna terapija

Radnu terapiju u Udruzi provode radni terapeuti posebno, putem različitih dodatnih edukacija, osposobljeni za rad s djecom s najtežim tjelesnim invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju.
Cilj radne terapije (RT) u djece je poticanje i razvijanje funkcionalnih sposobnosti potrebnih za izvođenje aktivnosti dnevnog života (ADŽ). ADŽ su: samozbrinjavanje (hranjenje, odijevanje, higijena), produktivnost (vještine igranja, izvršavanje školskih obveza) i korištenje slobodnog vremena (čitanje, gledanje TV, šport, druženje).

RT je namijenjena djeci čije su sposobnosti obavljanja ADŽ- a ugrožene ili oštećene razvojem, fizičkom ozljedom, bolešću ili emocionalno-socijalnom okolinom. U RT se primjenjuje više terapijskih pristupa/ intervencija, koji se temelje na teorijskim postavkama (skupina razvojnih i skupina integracijskih).

Češće primjenjivani su: neurorazvojni (NDN), senzoričko integracijski (SI), razvojni, biomehanički, kognitivni, učenje specifičnih vještina i/ili kombinacija navedenih pristupa. U djece je uspješna interdisciplinarna habilitacija, koja uključuje stručnjake i obitelj. Uloga obitelji je odavna poznata, u posljednje vrijeme u RT ona dobiva središnju ulogu. Filozofija vrijednosti i potreba različita je i jedinstvena za svaku obitelj. Uspješnijim su se pokazali modeli u kojima obitelj definira prioritete djetetova funkcioniranja a radni terapeut usklađuje i primjenjuje specifično ciljane aktivnosti za postizanje toga cilja.

Usluge radne terapije osiguravaju se putem rješenja Centra za socijalnu skrb ili pružanjem usluge putem različitih projekata usmjerenih osiguravanju usluga fizioterapeuta. Vrsta, trajanje, vrijeme i mjesto pružanja usluge u potpunosti se pokušava prilagoditi svakom pojedinom korisniku.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content