Udruga ANĐELI

Senzomotorički park

Udruga je u suradnji sa Gradom Splitom osigurala izradu senzomotoričkog parka čija je prvenstvena namjena da ga mogu, uz rad sa terapeutima i odgajateljima koristiti djeca korisnici Udruge Anđeli te korisnici D.V. Mali Dupin.

Senzorni parkovi optimalni ne samo za djecu s poremećajem senzorne integracije, nego i za djecu bez poteškoća. Kod senzornih parkova je odlično to što dijete može kroz park proći cijelu senzoriku tijela, te osjetiti ono što mu predstavlja poteškoću.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content