Udruga ANĐELI

Usluge logopeda

Usluge logopeda odnose se na individualni i grupni rad s korisnicima uz potpuno individualizirani pristup svakom korisniku. Usluge odnosno rad logopeda usmjeren je prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa.

Bitno je naglasiti da rad logopeda odnosno habilitacija govora djece s teškoćama u razvoju prethodi odgojno-obrazovnom procesu i odvija se paralelno s njim što je iznimno važno za kvalitetno svladavanje različitih obrazovnih procesa.

Usluge logopeda u Udruzi mogu se dobiti ili uključivanjem preko odobrene usluge – rješenjem Centra za socijalnu skrb ili uključivanjem putem različitih projekata predviđenih za osiguravanje rada s djecom kojoj su usluge logopeda potrebne.

Rad logopeda kombinira se sa drugim potrebnim oblicima podrške i drugim rehabilitacijskim te integracijskim postupcima.

Također, logopedi sudjeluju u timskom radu stručnjaka Udruge koje su usmjerene integraciji korisnika, te pri grupnom radu kojim se ostvaruje napredak u socijalnoj komunikaciji i interakciji

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content