Udruga ANĐELI

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Datum objave: 04.12.2023.

Ne samo danas već svaki dan 👇

#međunarodnidanosobasinvaliditetom

Hvala vam što nam obogaćujete živote i učite nas svaki dan kako biti bolji ljudi ❤️

Skip to content