Udruga ANĐELI

O nama

UDRUGA RODITELJA ZA DJECU NAJTEŽE TJELESNE INVALIDE I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU “ANĐELI”

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju «Anđeli» kao samostalna Udruga djeluje od 08. srpnja 2005. godine. Do tada su članovi danas samostalne Udruge djelovali kroz Klub roditelja za djecu najteže tjelesne invalide pri Udruzi osoba s invaliditetom Split.

Ideja osnivanja Udruge potekla je od činjenice da se o djeci s najtežim tjelesnim invaliditetom (potpuno nepokretnoj djeci) ne skrbi nitko osim njihovih obitelji te da su takva djeca potpuno odsječena od društva.

Ideja osnivanja Udruge potekla je od činjenice da se o djeci s najtežim tjelesnim invaliditetom (potpuno nepokretnoj djeci) ne skrbi nitko osim njihovih obitelji te da su takva djeca potpuno odsječena od društva.

Korisnici obuhvaćeni djelatnostima Udruge su djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu.

Sve akcije i sav naš rad je javno prezentiran putem medija; televizije, novina i radijskih postaja, a Udruga ima i medijsko pokroviteljstvo Slobodne Dalmacije i 24 sata.

Kroz dosadašnji rad postigli smo brojne uspješne rezultate:

  • Osnovali Dječji vrtić „Mali dupin”, specijaliziran za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju, mlađe od 8 godina
  • Otvorili Re/ha Centar Anđeli – poludnevna i povremena skrb za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju, starije od 8 godina
  • Stan u Zagrebu – povremeni smještaj za roditelje i djecu, članove Udruge, koji odlaze na liječenje ili rehabilitaciju u Zagreb

Projekti se prijavljuju na natječaje Ministarstava, Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, raznih zaklada, europskih fondova, a ostala sredstva potrebna za provođenje programa Udruga prikuplja iz raznih donacija.

Ono čime se Udruga posebno ponosi su stručnjaci koji rade s djecom, a to su: fizioterapeuti, logoped, psiholozi, radni terapeut, Halliwick i Vest terapeut, edukator, njegovatelj i volonteri raznih struka.

Temeljna programska orijentacija Udruge je da u sveobuhvatnu i neprekidnu djelovanju i aktivnosti dužnosnika i tijela Udruge, ostvaruju kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju, te članovima njihovih obitelji, kao jednog od temeljnih razloga postojanja.

Organizirano pomažemo djeci najtežim tjelesnim invalidima i djeci s teškoćama u razvoju.

Informiramo roditelje, članove obitelji ili skrbnike o pravima i mogućnostima lijećenja, rehabilitacije, te o socijalnoj i pravnoj skrbi.

Pomažemo u rješavanju konkretnih problema – Potičemo informiranje o životnim prilikama te istraživanja o neprilagođenosti okoline i ljudi koja izravno utječe na kvalitetu života osoba tj. djece s najtežom tjelesnom invalidnošću i djece s teškoćama u razvoju.

Okupljamo educirane, aktivne i motivirane roditelje te one koje žele to postati bez obzira na dijagnozu i dob djeteta. Uloga roditelja je presudna u rehabilitaciji njihove djece i u mijenjanju predrasuda socijalne okoline prema osobama s teškoćama u razvoju radi poboljšanja kvalitete života na svim područjima.

Obavještavamo sve ustanove koje su na bilo koji način vezane za naš rad, informiramo ih pismenim putem o našoj misiji i svrsi djelovanja te ih tako uključujemo u naš rad. Obilazimo sve zdravstvene ustanove, sanitetske kuće, zdravstvene kuće…, razgovaramo sa nadležnim liječnicima i suradnicima, a preko medija senzibiliziramo javnost.

Djeca najteži tjelesni invalidi nema ih mnogo, ali ona nisu nigdje integrirana, ne pohađaju vrtiće ni škole, najčešće su zatvorena u kućama.

Radimo na njihovom registru kako bi individualno za svako dijete dobili detaljan opis stvarnog stanja, djetetovih potreba, uključujući do sada ostvarena prava djeteta. Na takav način dobivamo mogućnost da uputimo roditelje i državu na propuste.

Djeca s teškoćama u razvoju također su ugrožena jer roditelji nisu pravodobno obaviješteni o mogućnostima rehabilitacije te o pravima koja mogu ostvariti. Djecu ne mogu integrirati u vrtiće i škole jer su prebukirane, a često ne mogu ostvariti ni terapije za svoju djecu. Roditelji i skrbnici su zakinuti za informaciju koja je od presudne važnosti kako bi se dijete što bolje re/habilitiralo te osposobilo za maksimume svojih mogućnosti. Pokušavamo inicirati različite rehabilitacijske, edukacijske i informacijske aktivnosti za djecu, roditelje i javnost, kao i formirati novi pristup djeci/osobama s teškoćama u razvoju. Taj pristup se temelji na poštivanju ljudskog dostojanstva svakog čovjeka i prepoznavanju potencijala i sličnosti prije teškoća i razlika.

PBZ Banka - račun

PBZ BANKA IBAN: HR90 2340 0091 1101 8989 6
SWIFT/BIC CODE: PBZGHR2X

OTP Banka - račun

OTP BANKA IBAN : HR28 2407 0001 1006 5127 4
SWIFT/BIC CODE: OTPVHR2X

Kako nam možete pomoći?

Možete nam se priključiti kao volonter ili nam dati financijsku potporu.

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

Skip to content