Udruga ANĐELI

Usluge fizioterapeuta

Dijete s teškoćama u razvoju je ono koje ima razvojne poremećaje čiji su glavni činitelji disfunkcije središnjeg živčanog sustava (npr. asfiksija, genetski ili metabolički poremećaji), a manifestiraju se u djetinjstvu te imaju kronični tijek s visokom vjerojatnošću funkcionalnog ograničenja. Nema jedinstvene klasifikacije razvojnih poremećaja, no neke od poteškoća su motorni poremećaji, jezični i govorni poremećaji, mentalna retardacija, konvulzije, problemi vida, sluha i percepcije, poremećaji iz autističnog spektra, poremećaji učenja i drugi.

Za opisivanje djeteta koje zahtijeva fizioterapijski tretman predloženi su termini neuromotoričko odstupanje, ukoliko je klinička slika odstupanja jasna, i neurorizično dijete ukoliko je klinička slika nejasna, a dijete je bilo izloženo čimbenicima rizika. Neurorizik ne predstavlja dijagnozu već se definira kao posljedica izloženosti prenatalnim, perinatalnim i postnatalnim čimbenicima rizika, a može obuhvaćati brojne različitosti odstupanja u neuromotoričkom razvoju. Ishod tretmana neurorizičnog djeteta može biti potpuni oporavak ili neuromotoričko odstupanje.

Skrb usmjerena obitelji temelj je pedijatrijske fizioterapije. Kako dijete ovisi o svom skrbniku, ono nije jedini klijent pedijatrijskog fizioterapeuta, već su primatelji usluga i roditelji, odgajatelji, njegovatelji i prošireni članovi obitelji. Ciljevi ovakvog pristupa su povećanje potpore obitelji za emocionalne i razvojne potrebe djeteta te omogućavanje roditeljima da postanu stručnjaci u njezi svog djeteta, a takva suradnja fizioterapeutu pripisuje ulogu edukatora. Zadatak fizioterapeuta je educirati roditelja o svakodnevnim aktivnostima koje će djetetu pružiti iskustvo pravilnog, učinkovitog pokreta, umjesto atipičnog, stereotipnog pokreta. Roditelj treba dijete usmjeravati u svakodnevnom kretanju i provoditi tretmane kod kuće kako bi ono u potpunosti iskoristilo svoje potencijale. Fizioterapeut treba roditeljima pružiti podršku dajući informacije i pomoći u određivanju prioriteta u planiranju programa najprikladnijeg za dijete i obitelj u određenom periodu djetetova života. Cilj terapije je djetetu pružiti senzomotoričko iskustvo koje će biti temelj što normalnijeg razvoja. Svrha rehabilitacije je osposobljavanje djeteta kako bi postiglo fizičku, emocionalnu, društvenu, radnu i ekonomsku samostalnost kojoj je ono doraslo.

Fizikalna terapija po “Bobath” konceptu, u sklopu koje se provodi edukacija roditelja za rad s djecom u vlastitoj kući, komponente programa neurorazvojnog tretmana (Bobath) temelji se na teoriji neurorazvojnog tretmana po kojoj je nesklad pokreta baziran na atipičnom posturalnom tonusu- to je nesposobnost zadržavanja normalnog stabilnog antigravitacijskog položaja i upotreba atipičnih kompenzacijskih obrazaca pokreta. Komponente neurorazvojnog tretmana koje se provode u sklopu ove terapije su: priprava, inhibicija, facilitacija, pozicioniranje, postupci kod prenošenja.

Usluge fizioterapeuta osiguravaju se putem rješenja Centra za socijalnu skrb ili pružanjem usluge putem različitih projekata usmjerenih osiguravanju usluga fizoterapeuta. Vrsta, trajanje, vrijeme i mjesto pružanja usluge u potpunosti se pokušava prilagoditi svakom pojedinom korisniku.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content