Udruga ANĐELI

Usluge psihologa/psihosocijalna rehabilitacija

Usluge psihologa odnose se na individualni i grupni rad s primarnim korisnicima (djecom) te rad s roditeljima/članovima obitelji/skrbnicima.

Usluge psihologa u Udruzi mogu se dobiti ili uključivanjem preko odobrene psihosocijalne podrške
– rješenjem Centra za socijalnu skrb ili uključivanjem putem različitih projekata predviđenih za osiguravanje rada s različitim oblicima psiho-socijalne podrške i rehabilitacije

Rad psihologa kombinira se sa drugim potrebnim oblicima podrške i drugim rehabilitacijskim te integracijskim postupcima.

Svakom korisniku osigurava se potpuno individualizirani pristup te se u svakom pogledu pokušava osigurati da vrijeme, mjesto i način pružanja usluge u što većoj mjeri budu prilagođene potrebama i mogućnostima korisnika te njihovih obitelji.

Broj i vrstu usluge utvrđuje stručni tim temeljem procijene stanja korisnika te u dogovoru sa roditeljima/skrbnicima korisnika.

Usluge psihologa ili psihologa-sociologa u Udruzi mogu se dobiti ili uključivanjem preko odobrene usluge – rješenjem Centra za socijalnu skrb ili uključivanjem putem različitih projekata predviđenih za osiguravanje rada s djecom kojima je nužno potrebna psihosocijalna podrška i rehabilitacija..

Rad psihologa kombinira se sa drugim potrebnim oblicima podrške i drugim rehabilitacijskim te integracijskim postupcima.

Također, psiholozi sudjeluju u timskom radu stručnjaka Udruge koje su usmjerene integraciji korisnika, te pri grupnom radu kojim se ostvaruje napredak u socijalnoj komunikaciji i interakciji.

Kontakt udruge:

Šibenska 33, Split
+385 21 569 561

Centar
D. Šimunovića 1, Split
+385 21 771 779

Mob. 091 1874 713

OIB: 87842671860

e-mail:
andjeli@andjeli.hr
Skip to content